Rapport om vilande distrikt Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2013

Till: Sektionsstyrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 26 april 2013


Rapport om vilande distrikt

Skåne/Blekinge
Distriktet har avvecklat sina formella strukturer och saknar funktioner för utveckling av verksamhet på distriktsnivå. Grupperna i Malmö och Lund har egna styrelser som får stöd av en anställd vid kontoret i Malmö.

Efter problem i Malmögruppernas styrelse tillsattes tillfälliga extra personalresurser under vinter/vår 2013 vilket bidrog ett positivt resultat.

Sekretariatet anser inte att det i dagsläget finns förutsättningar för att utveckla verksamhet på distriktsnivå.

Jönköping
Distriktet har tre aktiva grupper, varav en ungdomsgrupp, och saknar funktioner för utveckling av verksamhet på distriktsnivå.

Sekretariatet anser inte att det i dagsläget finns förutsättningar för att utveckla verksamhet på distriktsnivå.

Skaraborg
Distriktet har fyra aktiva grupper, varav en ungdomsgrupp.

I mars hölls ett möte för alla distriktets grupper, initierat av Emma Axberg (gruppsekreterare för ungdomsgruppen i Skövde). Evelina Bood valdes till distriktsombud, och kommer tillsammans med Emma börja bygga upp distriktets verksamhet under året. Ett möte med Mats Engman på sekretariatet är planerat under maj.

Under distriktsmötet i höst kommer man diskutera ett återskapande av distriktets formella strukturer. Ambitionen är att distriktet ska kunna klassas som aktivt och fungerande vid årsskiftet, och att man vid det laget ska ha hunnit etablera en hel del ny verksamhet.

Norrbotten
Distriktet har bara en grupp och saknar funktioner för utveckling av verksamhet på distriktsnivå. Det finns dock ett distriktsombud som fungerar som distriktets kontaktperson och som håller kontakten med sekretariatet.

Sekretariatet anser inte att det i dagsläget finns förutsättningar för att utveckla verksamhet på distriktsnivå.

Gotland
Distriktet har bara en grupp. Distriktsombudet är gruppsekreterare för gruppen och håller löpande kontakt med sekretariatet. Gruppen har gjort flera försök att starta upp en ny grupp och om det lyckas kommer det att finnas ett nära samarbete grupperna emellan.

Sekretariatet anser inte att det i dagsläget finns förutsättningar för att utveckla verksamhet på distriktsnivå.