Per capsulam-beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2013

Till: Styrelsen
Från: Sofia Halth
Datum: 30 april 2013


Per capsulam-beslut

Följande beslut har fattats sedan styrelsens möte i mars 2013:

22 mars

Beslut

att anta uppförandekoden för svenska sektionen av Amnesty International.