Möteskalender för sektionsstyrelsen 2003/2004 Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 5 maj 2003

Möteskalender för sektionsstyrelsen 2003/2004


2003

13 - 15 juni Styrelsemöte
- styrelsens roll och uppgifter
- framtidsfrågor för sektionen resp den internationella rörelsen
- rambeslut om budget 2004
Underlag senast: 6 juni

27-28 augusti Sekretariatets planeringsdagar (prel.)

27-28 september Styrelsemöte
- planering och uppdrag
- möte med distriktsombuden
Underlag senast: 12 september

18 oktober Styrelsemöte
- sekretariatets förslag till verksamhet och budget 2004
Underlag senast: 10 oktober

15 november Sektionens budgetmöte

6 december Styrelsemöte
- beslut om budget
- årsmötet 2004
Underlag senast: 28 november

2004

24-25 januari Styrelsemöte
- visionsmöte
Underlag senast: 16 januari

6-7 mars Styrelsemöte
- årsredovisning och verksamhetsberättelse
Underlag senast: 27 februari

7-8 maj Styrelsemöte
- utvärdering styrelseåret
Underlag senast: 30 april

8-9 maj Årsmöte i ??

9 maj Styrelsemöte (konstituerande)