Per capsulambeslut Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2003

Till: Styrelsen
Från: Hanna Roberts
Datum: 5 maj 2003

Styrelsen har fattat följande beslut per capsulam:

19 mars 2003
att godkänna Amnesty Business Group's verksamhetsplan och mål för 2003 samt
att utse Carina Gröschner till en av de två revisorerna i Amnesty Business Group f ör 2003.