Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 8-9 maj 2003 Dagordning för möte 1-2 maj 2003

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 8-9 MAJ 2003

Tid: Torsdag 8 maj klockan 13.00 - fredag 9 maj kl 13.00
Plats: Hotel Royal, Strandgatan 12, Härnösand (Tel: 0611-204 55)
Ordförande: Hanna Roberts


HUVUDTEMAN:
- Årsmötet 2003


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Torsdag 8 maj

12:00-13:00 LUNCH på Hotel Royals konferensavdelning

13.00-13.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Fastställande av dagordningen
1.3 Protokoll från styrelsens möte 8-9 mars 2003 [Protokoll från styrelsemöte den 8-9 mars]


13.15-14.15 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulambeslut]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Ekonomisk rapport [Sammanfattning resultatrapport 2003, januari - mars]
2.4 Rapporter från styrelsemedlemmar
2.5 Rapport från Amnestyfonden
2.6 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté
2.7 Rapport om översyn av styrelsens arbete
- Arbetsdokument 1-10 [Arbetsdokument: Rekommendation 1-10]

14.15-16.30 3. INFÖR ÅRSMÖTET 2002
- Genomgång inför årsmötet
- Årsmötesdagordning [Förslag till årsmötesdagordning]
- Årsmötesseminarier [Seminarier under årsmötet i Härnösand den 9-11 maj]
- Sent inkomna motioner [Sent inkomna motioner]
- Granskningskommitténs rapport [Granskningskommitténs rapport till årsmötet 2003]
- Förslag till dagordning konstituerande möte 11 maj [Förslag till dagordning konstituerande möte den 11 maj]
- Förslag till möteskalender 2003/2004 [Möteskalender för sektionsstyrelsen 2003/2004 ]
- Årsmötet 2004

16.30-18.00 4. UTVÄRDERING AV STYRELSEÅRET

18.00 MIDDAG på Hotel Royal

Fredag 9 maj

9.00-11.30 5. INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET (ICM)
- Rapport från Directors Forum
- Rapport från Chairs Forum
- ICM-förberedelser
- Internationella handlingsplanen (ISP)

11.30-12.00 6. INFÖR EU-FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

12.00-12.30 7. ÖVRIGA FRÅGOR


12.00-13.00 LUNCHMed vänlig hälsning,


Hanna Roberts Carl Söderbergh