Förslag till dagordning konstituerande möte den 11 maj Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 5 maj 2003


Förslag till DAGORDNING
Konstituerande möte med sektionens styrelse den 11 maj 2003
Plats: Härnö Dans & Konferens, Härnösand
1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av justerare

4. Fastställande av dagordning

5. Val av vice ordförande i sektionen

6. Val av ledamöter i Amnestyfondens styrelse (??)

7. Innehavare av teckningsrätt

8. Nästa styrelsemöte
- val av ordförandereserv
- förslag till möteskalender för styrelseåret 2003/2004