Dagordning för möte 14 juni 2020

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 14 JUNI 2020

 

Tid: 9.00-17.15

Plats: Digitalt möte via Zoom

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Nina Virkkala

 

 

ARBETSGIVARFRÅGOR 09.00-10.00

[Endast årsmötesvalda ledamöter]

Paus 10.00-10.10

 

1. MÖTET ÖPPNAS

2. INLEDNING AV MÖTET 10.10-10.20

2.1 Fastställande av dagordningen

2.2 Protokoll från styrelsens möte 10 maj

2.3 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 18 maj 

2.4 Uppföljning av öppna beslut 

 

3. RAPPORTER 10.20-10.45

3.1 Generalsekreterarens rapport (muntlig rapport)

3.2 Rapport från styrelsens utskott (muntlig rapport)

  • Planeringsutskottet

  • Internationella utskottet

  • Medlemsutskottet

  • Uppföljningsutskottet

3.3 Rapport från styrelsens kontaktpersoner

 

4. TERTIALRAPPORTERING 1 2020 10.45-11.25 (rapport)

4.1 Tertialrapport 1, 2020 ekonomi 

4.2 Tertialrapport 1, 2020 verksamhet 

 

Mötet ajourneras för lunch 11.50-12.50

 

5. LÅNGSIKTIGA SCENARIER KOSTNADER OCH INTÄKTER 12.50-13.40 (muntlig rapport) 

 

6. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR, inkl riskanalys 13.40-14.25 (beslut)

  1. Planeringsförutsättningar verksamhet

  2. Planeringsförutsättningar ekonomi   

 

7. BUDGETRAMAR FÖRTROENDEORGAN 14.25-14.50 (beslut)

 

Paus 14.50-15.10

 

 8. SAMVERKANSAVTAL MED AMNESTYFONDEN 15.10-15.40 (beslut)

 

 9. INFÖR ÅRSMÖTET 2020 15.40-16.30 (beslut) 

 

10. ÖVRIGA FRÅGOR  16.30-16.50

  

11. MÖTET AVSLUTAS 16.50

 

UTVÄRDERING AV MÖTET 16.50-17.15

[Endast årsmötesvalda ledamöter]