Dagordning för möte 11 december 2019

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 11 DECEMBER 2019

 

Tid: Onsdag 11 dec kl 17.30-20.00

Plats: Videokonferens

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Lars Gäfvert

 

ONSDAG

 

1. INLEDNING AV MÖTET 17.30-17.40 

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Protokoll från styrelsens möte 19-20 oktober

1.3 Uppföljning av öppna beslut

 

2. RAPPORTER 17.40-17.50

2.1 Generalsekreterarens rapport (muntlig rapport) 

2.2 Rapport från styrelsens utskott (muntlig rapport)

  • Planeringsutskottet

  • Internationella utskottet

  • Medlemsutskottet

  • Uppföljningsutskottet

2.3 Rapport från styrelsens kontaktpersoner

 

3. GLOBAL ASSEMBLY 17.50-18.20

3.1 Former för mötet (muntlig rapport)

3.2 GA-delegationen (beslut)

3.3 Tidsplan

3.4 Motioner till Global Assembly (beslut)

 

4. UPPFÖLJNING AV FUNDRAISINGPROJEKTET TRUTHS AND RIGHTS (beslut) 18.20-18.35

 

5. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2020 18.35-18.55

5.1 Verksamhetsplan 2020 (beslut) 

5.2 Budget 2020 (beslut)

 

6. RIKTLINJER FÖR BOENDEKOSTNADER I SAMBAND MED AKTIVIST- OCH MEDLEMSEVENEMANG (beslut) 18.55-19.10

 

7. DISTRIKT OCH GRUPPERS JURIDISKA /ORGANISATORISKA STATUS(beslut) 19.10-19-25

 

8. ÅRSMÖTET 2020 19.25-19.45

8.1 Motionsprocessen (beslut)

8.2 Förslag till årsmötet 2020 om stadgeändringar kopplade till kupprisk på årsmötet (beslut)  

8.3 Distriktens juridiska status (beslut - se underlag till punkt 7)

 

9. TECKNINGSRÄTTEN(beslut) 19.50-19.55

 

10. ÖVRIGA FRÅGOR KL 19.55-20.00

10.1 Jävsdeklaration

10.2 Budgetramar för förtroendeorgan (VB, GK, BK) 

10.3 Förslag om att etablera ny kommitté: AJK - Amnestys Jämlikhetskommitté 

  

11. MÖTET AVSLUTAS KL 20.00