Dagordning extra styrelsemöte 15 augusti 1998 Dagordning för möte 1-2 juni 1998


amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

KALLELSE

EXTRA MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 15 AUGUSTI 1998

Tid: Kl 9.00 - 20.00
Plats: Regionkontoret i Göteborg, 031-711 21 60
Ordförande: Jesús Alcalá
Ordförandereserv: Hanna Roberts

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

09.00 - 09.15 1. Inledning

     1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
     1.2 Fastställande av dagordningen

09.15 - 10.30 2. Rapporter
10.30 - 10.45 3. Genomgång av föregående protokoll

10.45 - 11.00 4. Val och teckningsrätt
     - Val av vice ordförande
     - Val av adjungerad kassör
     - Teckningsrätt för tf generalsekreteraren och ekonomiansvarige

11.00 - 11.30 5. Rapport från Region Väst

11.30 - 12.00 6. Distriktsansvar i styrelsen

12.00 -13.00 Lunch

13.00 - 14.00 7. Utskotten - riktlinjer och sammansättning
- A-utskottet 1998-99 [A-utskottet, direktiv, sammansättning 1998-99 - extra styrelsemöte 15 augusti 1998]
- B-utskottet 1998-99 [B-utskottet direktiv, sammansättning 1998-99 - extra styrelsemöte 15 augusti 1998]

14.00 - 14.30 8. Översyn av mediakonsulternas kostnad för sektionen [Översyn av konsultkostnaderna - extra styrelsemöte 15 augusti 1998]

14.30 - 15.30 9. Budgetarbetet
15.30 - 16.00 10. Övriga frågor
16.00 - 17.00 11. Arbetsgivarfrågor

17.00 - 18.00 Middag

18.00 - 20.00 Policydiskussion "Vart är vi på väg - internationellt?", Amnesty och de
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna

Med vänliga hälsningar,

Jesús Alcalá
Dan Grundin