Dagordning/beslutsunderlag 20 april 2007 Dagordning för möte 1-2 april 2007


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 20 APRIL 2007

Tid: Fredag 20 april klockan 11.00 - kl 19.30
Plats: Nationernas hus, Ågatan 55 Linköping
Ordförande: Christine Pamp
Vice mötesordförande: Shirin Heidari

HUVUDTEMAN:
- Demokratin inom Amnesty
- Inför EU-föreningens årsmöte
- Årsmötet 2007


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Torsdag 20 april

11:00 - 11:30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av strategigrupp för uppföljning av beslut
1.3 Val av vice mötesordförande till nästa möte
1.4 Fastställande av dagordningen
1.5 Protokoll från möte med sektionens styrelse
den 3-4 mars 2007 [Protokoll från möte med sektionens styrelse den 3-4 mars 2007]
1.6 Utvärdering av styrelsemötet den 3-4 mars 2007 [Utvärdering av styrelsemötet 3-4 mars 2007]

11:30 - 12:00 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Rapport om per capsulambeslut]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)
2.5 Rapport från Amnestyfonden
2.6 Rapport från ICM-delegationen


12:00 - 13:00 3. INFÖR ICM [Inför ICM]
- Resolutioner från svenska sektionen
- Övriga resolutioner
- Nomineringar


13.00 – 14.00 LUNCH

14:00 - 16:00 4. DISKUSSION OM DEMOKRATIN INOM AMNESTY [Diskussion om demokratin inom Amnesty] [Responible and Responsive: International Decision-Making in AI ]

16:00 - 17:00 5. INFÖR EU-FÖRENINGENS ÅRSMÖTE [Rapport från EU-föreningens rådsmöte 20-21 maj 2006] [Rapport från Amnestys EU-förening dec 2006] [Inför EU-föreningens årsmöte]

17:00 - 17:30 6. ÖVRIGA FRÅGOR
- Inför styrelsens konstituerande möte den 22 april [Inför styrelsens konstituerande möte den 22 april 2007]
- Förslag till möteskalender 2007/2008 [Förslag till möteskalender för sektionsstyrelsen 2007/2008]
- Utvärdering av styrelsemötet [Utvärdering avstyrelsemötet 20 april 2007]


17:30 - 19:30 INFÖR ÅRSMÖTET
Genomgång av årsmötet [Förslag till dagordning till årsmötet i Linköping 21-22 april 2007] [Årsmötet 2007: Styrelsens arbetsfördelning ]
Granskningskommitténs rapport Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Granskningskommitténs rapport till årsmötet 2007'
Möte med presidie/årsmötesfunktionärer


MIDDAGChristine Pamp Dan Grundin (TFGS)