Förslag till möteskalender för sektionsstyrelsen 2007/2008 Underlag till styrelsemöte 1-2 april 2007

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 6 april 2007

Förslag till möteskalender för sektionsstyrelsen 2007/2008

Inledning
Nedanstående förslag till möteskalender innehåller två huvudsakliga förändringar mot tidigare år. Det gäller dels styrelsens junimöte, som i år förlagts ungefär två veckor senare än normalt och som har sin grund den nya generalsekreterarens tidsmässiga tillträde i tjänst. Vidare har styrelsemötet i september senarelagts något med anledning av att delar av styrelsens befinner sig på det internationella rådsmötet i Mexiko under senare delen av augusti. Detta innebär att tiden mellan september- och oktobermötet blir kortare än vanligt.


Möteskalender 2007/2008

2007

15-17 juni Styrelsemöte
- styrelsens roll och uppgifter
- rambeslut om budget 2008
- etappmål 2007/2008

Underlag senast: 1 juni

15-16 september Styrelsemöte
- planering och uppdrag

Underlag senast: 31 augusti

6-7 okt Aktivistseminarium

27-28 oktober Styrelsemöte
- sekretariatets förslag till verksamhet och budget 2008
- möte med distriktsombuden
- budgetmöte

Underlag senast: 12 oktober

1 december Styrelsemöte
- beslut om budget 2008
- årsmötet 2008

Underlag senast: 16 november

2008

26-27 januari Styrelsemöte
- "visionsmöte"

Underlag senast: 11 januari

1-2 mars Styrelsemöte
- årsredovisning och verksamhetsberättelse
- motioner och förslag til årsmötet

Underlag senast: 15 februari

18 april Styrelsemöte

Underlag senast: 4 april

19-20 april Årsmöte (prel)


Förslag till beslut

att tillsvidare anta förslaget till möteskalender 2007/2008