Inför styrelsens konstituerande möte den 22 april 2007 Underlag till styrelsemöte 1-2 april 2007


Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 6 april 2007

Förslag till dagordning

Konstituerande styrelsemöte 22 april 2007

Plats: Linköping

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av justerare

4. Fastställande av dagordning

5. Val av vice ordförande i sektionen

6. Innehavare av teckningsrätt

7. Nästa styrelsemöte
- val av vice mötesordförande
- förslag till möteskalender för styrelseåret 2007/2008