Reviderad budget 2009, bilaga 1-4 Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2009