Dagordning/Beslutsunderlag 24-25 januari 2009 Dagordning för möte 1-2 januari 2009MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 24-25 JANUARI 2009

Tid: Lördag 24 januari klockan 9.00 - söndag 25 januari klockan 15.00
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm, 08-729 02 00
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Anton Lidström
Justerare: Ida Burlin

Tema: Visionsmöte

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

LÖRDAG 24 JANUARI

1. MÖTET ÖPPNAS - INLEDNING 9.30 - 9.45
1.1 Fastställande av dagordningen
1.2 Protokoll från möte med sektionens styrelse 6 december 2008 [Protokoll för möte med sektionens styrelse den 6 december ]
1.3 Uppföljning av öppna beslut [Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument]
1.4 Utvärdering av styrelsemötet 6 december 2008  [Utvärdering av styrelsemötet den 6 december 2008]

2. RAPPORTER 9.45 - 10.30
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Beslut per capsulam]
2.2 Rapport från sekretariatet Mailas ut
- Utvärdering Small Places Tour Mailas ut
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommittée (AIK) [Rapport från Amnestys Internationella Kommittée - AIK]
2.5 Rapport från Amnestyfonden

3. ORGANISATIONSÖVERSYN 10.30 - 12.30
- Förslag till organisationsöversyn [Förslag från organisationsöversynsgruppen]
- Sekretariatets kommentar [Kommentar till förslag från organisationsöversynsgruppen]

LUNCH 12.30 - 13.30

3. ORGANISATIONSÖVERSYN 13.30 - 14.00

4. VISIONSDISKUSSION: WORK ON OWN COUNTRY 14.00 - 15.00 [Underlag inför styrelsens visionsdiskussion om arbete på eget land]

5. VISIONSDISKUSSION: AKTIVISM 15.00 - 16.30 [Diskussionsunderlag till styrelsens visionsmöte om aktivism]
- Strategi för att öka aktivismen 2006-2010 Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Strategi för att öka aktivismen 2006-2010'

6. UPPFÖLJNING AV UTBILDNINGSDAGEN 16.30 - 17.30

MIDDAG 18.00


SÖNDAG 25 JANUARI

7. INFÖR ÅRSMÖTET 9.00 - 10.30
- Dagordning [Förslag till dagordning årsmötet 25-26 april 2009 i Lund]
- Förslag om tidpunkt för personval från valberedningen [Förslag från valberedningen om personvalens tidpunkt]
- ICM-resolutioner: Abortresolution (se punkt 2.1), Resolution arvodering IEC (se punkt 2.1)
- Förslag om förberedande telefonmöte
[Förslag - dokumentation av förberedande telefonmöte]
- Övriga förslag från styrelsen


8. ALKOHOLPOLICY 10.30 - 11.00 [Förslag till riktlinjer för alkoholförtäring]

9. REVIDERAD BUDGET 2009 11.00 - 12.00
- Reviderad budget 2009 [Reviderad budget 2009]
- Reviderad budget 2009, bilaga 1-4 [Reviderad budget 2009, bilaga 1-4]
- ICM-bidrag 2009

LUNCH 12.00 - 13.00

10. UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT 2008 13.00 - 14.00
- Förslag till arbetsplan för en jämställd representation inom Amnestys arbetsmaterial [En jämställd representation inom Amnestys arbetsmaterial]
- Ungdomsrådets roll och tillsättning [Ungdomsrådets roll och tillsättning]

11. STYRELSENS ARBETSORDNING 14.00 - 14.30
- Nuvarande arbetsordning Database 'STYRELSEN', View 'Alla per kategori', Document 'Arbetsordning för styrelsen av svenska sektionen av Amnesty International, antogs vid styrelsemötet 14-15 juni 2008'
- Förslag till ändringar i arbetsordning [Förslag till ändringar i arbetsordning]

12. ÖVRIGA FRÅGOR 14.30 - 15.00
- Inför ICM
- Inför marsmötet
- Utvärdering av styrelsemötet [Utvärderingsblankett styrelsemöte]

13. MÖTET AVSLUTAS