Punkt 17. Övriga frågor: Teckningsrätten Underlag till styrelsemöte 17-18 oktober 2020

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2020-10-09

Punkt 17. Övriga frågor: Teckningsrätten

BESLUTSUNDERLAG

 

 

Bakgrund

Den 31 oktober slutar Ulrika Westin, ekonomiansvarig på Amnesty. Johan Lepamets tar över hennes ansvarsområden. Därav föreslås följande förändringar i teckningsrätten. 

 

Styrelsen föreslås besluta 

 

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande,Parul Sharma

Kassör, Mårten Rosander 

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Anna Johansson

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Lena Arvidson

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

 

att Sara Ångström som ansvarig handläggare för testamenten äger rätt att teckna sektionens firma i ärenden som rör testamenten; 

 

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:

Sektionsordförande, Parul Sharma

Kassör, Mårten Rosander 

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Anna Johansson

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Lena Arvidson

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

Sekretariatsanställd, Ulrika Westin (upphör 2020-10-31)

Konsult, Johan Lepamets

Sekretariatsanställd, Lorena Cures

 

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;

 

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna;

 

att beslutet förklaras gälla från och med 2020-10-18;

 

att förklara beslutet omedelbart justerat.