Dagordning för möte 17-18 oktober 2020

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 17-18 OKTOBER 2020

 

Tid: 17-18 oktober 2020

Plats: Långholmen konferens, Stockholm

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: Ulrika Westerlund

 

LÖRDAG

 

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 09.00-10.00  

[Endast årsmötesvalda ledamöter]

 

2. INLEDNING AV MÖTET 10.00-10.20 

2.1 Fastställande av dagordningen

2.2 Protokoll från styrelsens möte 20 september 2020

2.3 Protokoll från konstituerande möte 3 oktober 2020

2.4 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 26 september 2020

2.5 Uppföljning av öppna beslut

 

3. RAPPORTER 10.20-10.50 

3.1 Generalsekreterarens rapport (muntlig rapport)

3.2 Ev övriga rapporter från kontaktpersoner/utskott

 

Fika 10.50-11.15

 

4. INFÖR STRATEGY LAB OM GLOBALA RÖRELSENS FINANSIERINGSMODELL 11.15-12.15

Diskussion och medskick till delegationen. 

 

Lunch 12.15-13.15

 

5. STYRELSENS ARBETE OCH ANSVARSOMRÅDEN 2020-2021 13.15-13.45

5.1 Revidering av styrelsens arbetsordning (beslut)

5.2 Val av justerare för styrelseåret 2020/2021 (beslut)

5.3 Val av utskott och kontaktpersoner (beslut)

 

6. OM SVENSKA SEKTIONENS UPPDRAG (diskussion) 13.45-14.45 

Diskussion om grundläggande åtaganden som sektion i den globala Amnestyrörelsen. 

 

Fika 14.45-15.00

 

7. TERTIALRAPPORTERING (rapport) 2 2020, 2020 15.00-16.00 

7.1 Tertialrapport 2, 2020 ekonomi

7.2 Tertialrapport 2, 2020 verksamhet

 

8. UPPFÖLJNING BESLUT ÅRSMÖTET 2020 (beslut) 16.00-16.20

 

Kort paus 16.20-16.30 

 

9. UPPFÖLJNING GRANSKNINGSKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER (beslut) 16.30-16.55

 

10. INFÖR SEKTIONENS ÅRSMÖTE 2021 16.55-17.15

10.1 Styrelsens förslag till årsmötet (diskussion)

10.2 Genomförandet av årsmötet 2021, inkl utvärdering av årsmöte 2020 (diskussion)

 

11. VAL AV AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÉ (AIK) 17.15-17.30 (beslut)

 

12. FÖRTROENDEORGANENS ÄSKANDE OM BUDGET (rapport/bakgrund) 17.30-17.40

  

13. AMNESTY INTERNATIONAL’S GLOBAL ASSEMBLY 2021 17.40-18.00

13.1 Förslag på ev motioner Global Assembly 2021 (diskussion)

 

Middag 18.30

 

 

SÖNDAG

 

14. DIREKTIV FÖR VERKSAMHET OCH BUDGET 2021 (beslut) 8.30-10.00 inkl fika

- Mål för storleken på sektionens reserv

- Ekonomiska förutsättningar: intäktsmål, kostnadsbudget, ekonomiska nyckeltal

- Verksamhetens inriktning: delmål och indikatorer

 

15. ÅTERRAPPORTERING STRATEGY LAB 17 OKTOBER (muntlig rapport) 10.00-10.30

 

17. ÖVRIGA FRÅGOR

- Teckningsrätten

- Kommande styrelsemöten

 

18. MÖTET AVSLUTAS 10.30

 

19. STYRELSEINTERNA FRÅGOR 10.30-12.15 

[Endast styrelseledamöter, protokollförs ej]

  

UTVÄRDERING AV MÖTET KL 12.15-12.30

[Endast årsmötesvalda ledamöter]

 

Lunch 12.30