5.2 Val av justerare för styrelseåret Underlag till styrelsemöte 17-18 oktober 2020

Från: Sekretariatet

Till: Styrelsen

Datum: 2020-10-05

Punkt: 5.2 Val av justerare för styrelseåret 2020/2021

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Justerare för styrelseåret 2020/2021

Styrelsen föreslås besluta 

 

attvälja justerare för styrelseåret 2020/2021 enligt följande:

- 10 december: Mårten Rosander

- 6 februari: Anna Fairbrass

- 13 mars: Clara Gustafsson

-7 maj: Michael Falk