Punkt: 11. Val till AIK, Amnestys Internationella Kommitté Underlag till styrelsemöte 17-18 oktober 2020

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2020-10-05

Punkt: 8. Val till AIK, Amnestys Internationella Kommitté 

 

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Bakgrund

AIK, Amnestys Internationella Kommitté, består för närvarande av Sara Belfrage (sammankallande), Bengt Brulde, Helene Cassemar Jeansson, Michael Falk, Edoardo Lacobelli, Hanna Hallonsten, Gill Widell och Sten-Olof Svensson. 

 

Styrelsen har utsett sektionens ordförande, en ledamot i styrelsens internationella utskott, samt generalsekreterare Anna Lindenfors till AIKs kontaktpersoner i styrelsen, samt på sekretariatet. Kontaktpersonerna deltar inte på AIKs möten eller i deras beredningar. 

 

Enligt AIKs direktiv ska AIK bestå av 6-8 personer som utses av sektionsstyrelsen på årsbasis. Alla som har suttit i AIK under perioden 2019-2020, förutom Michael Falk som har blivit invald till ledamot i sektionsstyrelsen, ställer upp för omval.

 

Därtill har Sara Belfrage nominerat Lars Gäfvert, f d styrelseledamot i sektionsstyrelsen. 

 

Styrelsen föreslås besluta

 

att välja Bengt Brulde, Edoardo Lacobelli, Gill Widell, Hanna Hallonsten, Helene Cassemar Jeansson, Sara Belfrage, Sten-Olof Svensson och Lars Gäfvert till AIK för en period av ett år 2020-2021.