Styrelsemöte Amnestyfonden 23 mars 2019

 
Amnestyfonden sammanträde den 23 mars för verksamhetsårets sjätte styrelsemöte. Under mötet diskuterades det fortsatta samverkansarbetet med Amnestysektionen och hur vi ska fortsätta stärka detta arbete. Verksamhetsberättelsen är nu färdigställd och går ut med övriga handlingar till årsmötet, vilket är ett resultat av samverkansarbetet med sektionen. Under mötet diskuterades även innehållet och formen på det seminarium som fonden kommer arrangera under årsmötet med fokus MR-biståndets funktion och betydelse för MR-försvarare runt om i världen.
 

Under mötet genomfördes ett lärandeseminarium för att: höja kunskapen om det interna systemet för ärendehanteringar, ta lärdomar från föregående års arbete och diskutera och vikta olika ställningstagande och inriktningar för MR-biståndet.

 

Fondstyrelsen tog även del av rapport gällande övriga aktuella förändringar inom Amnesty International. Fondsekreterarna redogjorde om resultaten från avstämning och planeringsmötet med övriga delarna av Human Rights Relief Team som sammanträdde i London i februari.

 

Under mötet togs beslut om att bevilja stöd till 19 ärenden, varav fyra var organisationsstöd. Mötet avslutades med att blicka framåt inför sista styrelsemötet för detta verksamhetsår.

 

Vid pennan

Tomas Hultman, styrelseledamot Amnestyfonden