Konstituerande möte Amnestyfonden 12 maj 2019

På årsmötet i Gävle träffades både avgående och nytillsatta styrelsemöter tilsammans med medlemmar och anställda från rörelsen. Mötet var från Amnestyfondens perspektiv väldigt lyckat med både informationsbord och ett seminarium om MR-bistånd.

 

Direkt efter årsmötets avslutande träffades den nya styrelsen för ett kort möte. Tillfälliga roller inom styrelsen tillsattes. Roller och utskott kommer behandlas närmare på första ordinarie styrelsemöte som kommer äga rum i Stockholm 15 till 16 juni.

 

/Rebecka Jalvemyr

 Fondsekreterare