Fondstyrelsen

Amnestyfondens styrelse är fristående från sektionsstyrelsen men väljs även den av det nationella årsmötet.Fondstyrelsen består av 10 personer med kompetens inom olika områden relevanta för biståndsarbete.

 

Är du intresserad av att söka till fondstyrelsen? Kontakta valberedningen via mejl för mer information:[email protected]

 

Den nuvarande styrelsen tillsattes på årsmötet i maj 2023 och består av:

 

Ordinarie:                                                        

Julle Bergenholtz-Foglander, ordförande                                       

Louise Myrseth, vice ordförande   

Alexander Admell

Farhad Jahanmahan                                                                         

Yousef Lebbad

Kasper Roszbach

Felicia Wartiainen

                                                                                                 

Suppleanter:

Pär Sköld

Anja Grahn Avelar

Filippa Almlund

 

Amnestyfondens styrelses e-post: [email protected]

Amnestyfondens e-post: [email protected]

 

Här hittar du kontaktuppgifter till fondens personal och styrelsemedlemmar