Fondstyrelsen

Amnestyfondens styrelse är fristående från sektionsstyrelsen men väljs även den av det nationella årsmötet.Fondstyrelsen består av 10 personer med kompetens inom olika områden relevanta för biståndsarbete.

 

Är du intresserad av att söka till fondstyrelsen? Kontakta valberedningen via mejl för mer information:valberedningen@amnesty.se

 

Den nuvarande styrelsen tillsattes på årsmötet i maj 2021 och består av:

 

Ordinarie:                                                        

Tomas Hultman             Ordförande                                       

Helena Bjuremalm           Vice ordförande   

Christina Hagner              Vice ordförande 

Abigail Booth

Martin Gemzell            

Shanna Löfgren                                                                              

Julle Bergenholtz-Foglander 

                                                                                                 

Suppleanter:

Elin Ovesson

Pär Sköld

Alexander Admell

 

 

Amnestyfondens styrelses e-post: fondstyrelsen@amnesty.se

Amnestyfondens e-post: fonden@amnesty.se

 

Här hittar du kontaktuppgifter till fondens personal och styrelsemedlemmar