Styrelsemöte Amnestyfonden 10 april 2019

 

Här kommer en kort sammanfattning från det sista styrelsemötet för verksamhetsåret 2018 - 2019. Mötet präglades av extra mycket stolthet över det arbete som vi gör då en stor mängd utveckling har skett under detta året.

 

Under mötet fördes diskussioner om innehållet under årsmötet den 10-12 maj. Kommunikationsutskottet presenterade sina förslag på upplägg för seminarium och bokbord som kommer genomföras under årsmötet. Styrelsen gav inspel och fortsatt planeringsuppdrag till kommunikationsutskottet för aktiviteterna till årsmötet.

 

Föregående verksamhetsåret avslutades med att ett nytt samarbetsavtal mellan sektionen och fonden slöts. Efter en granskning av revisorerna under våren 2019 och juridisk rådgivning beslutades det att det behövdes en förtydligande del av samarbetet gällande tjänstefördelningen mellan sektionen och fonden. Ett sådant förtydligande har nu tagits fram och godkändes av fondstyrelsen.

 

Styrelsen diskuterade även årsmöteshandlingar och gjorde en kort övergripande planering av styrelsemötet i juni. Under mötet behandlades även 12 individfall. Svante, Gunilla och Rebecka redogjorde för mötet med Kumi Naidoo och deras samtal kring MR-biståndet inom Amnesty. Ett möte som varit inspirerande och nyttigt för alla närvarande

 

Styrelsen för 2018-2019 tack för förtroendet under det gångna året och hoppas på att se många av er på årsmötet i maj!

 

Vid pennan från styrelsen, Tomas