Styrelsemöte Amnestyfonden 11 december 2019

Amnestyfondens styrelsemöte 11 december

 

År 2019 sista styrelsemöte hade Amnestyfonden den 11 december och styrelens samtliga ledarmöten var närvarande. Under mötet hade vi en budgetuppföljning från det gångna året och vi kan se att biståndsutbetalningarna har ökat i jämförelse med föregående år med 712 tkr. men prognosen är att vi kommer landa i drygt en miljon under budget. Vi ligger som vi brukar i budget och i antal ärenden jämfört med tidigare år. Verksamhetsplanen och budget för 2020 gicks igenom och antogs. En förändring i den nya verksamhetsplanen är att den internationella rörelsens strategiska mål fem nu är inkluderat. Inför kommande år har vi även valt att öka fokus på genus och det genomsyrar nu samtliga MR-mål.  Nytt i det strategiska arbetet under år 2020 är att arbeta mer proaktivt med rättsfall. Under styrelsemötet förde vi även en diskussion gällande teknisk översyn av fondens databas för att säkra användandet till kommande år. 

 

Den 29-31 januari  har Human Rights Relief Team-möte i Stockholm för planeringsdagar av Amnestys biståndsarbete. 

 

Nästa möte är planerat till den 8 februari 2020.

 

//Amnestyfonden genom Tomas Hultman