Intäktsprognos 2002 - 2007 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2002

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 11 oktober 2002


Intäktsprognos 2002 - 2007

Inledning
Vid styrelsemötet den 2 maj 2002 beslutade styrelsen att till budgeten skall bifogas en intäktsprognos omfattande fem år.

Prognosen
I prognosen bedöms det inte bli några större intäktsökningar närmaste åren.

Intäkter från medlemsavgifter kommer nog inte att öka men den årliga minskning som varit senaste åren bedöms upphöra. Anledningen till det är att fler medlemmar kommer att betala via autogiro vilket ger ett mindre medlemstapp.

Intäkter från Gåvor och bidrag kan komma att öka något, också det till följd av autogiroprojektet.

Humanfondsutdelningen har prognosticerats till utfallet i augusti 2002. I budgeten 2004 har Humanfonden budgeterats till 70 % av utfallet i augusti 2002. Därav differensen.