Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 19 oktober Dagordning för möte 1-2 oktober 2002

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 19 OKTOBER 2002

Tid: Lördagen 19 oktober, kl 09.00 - 17.30
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11 (Tel. 08-729 02 00)
Ordförande: Hanna Roberts
Ordförandereserv: Henrik Zetterquist

HUVUDTEMAN:
- Förslag till verksamhet och budget 2003
- Internationella handlingsplanen

Lördag 19 oktober

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

09:00 - 09:15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse 21-22 september 2002

09:15 - 09:45 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut
2.2 Rapport från styrelsemedlemmar
2.3 Rapport från Amnestyfonden
2.4 Rapport från sekretariatet

09:45 - 11:00 3. FÖRSLAG TILL BUDGET 2003
- Förslag till budget 2003 [Förslag till budget 2003]
- Bilagor 1-5 [Budget 2003: Bilagor 1-5]

11:00 - 11:30 4. FÖRSLAG TILL BUDGET 2004 OCH FEMÅRSPROGNOS
- Förslag till budget 2004 [Budget 2004 + bilagor]
- Intäktsprognos 2002-2007 [Intäktsprognos 2002 - 2007]

11.30 - 12.00 5. ÖVRIGA FRÅGOR
- Brev från Hans Magnusson [Brev till styrelsen från Hans Magnusson - 2002-10-09]

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 13:15 6. ARBETSGIVARFRÅGOR

13:15 - 17:30 7. INTERNATIONELLA HANDLINGSPLANEN
- Toolkit II http://www.web.amnesty.org/isp/isp.nsf
- Pol 50/010/2002 [ISP Toolkit 2 - ESCR Addendum (Pol 50/010/2002)]
- AIUK Comments on ISP: Toolkit 2 [AIUK Comments on the Integrated Strategic Plan 2004-2010: Toolkit 2]

18.00 Middag

Vänliga hälsningar,

Hanna Roberts Carl Söderbergh
Ordförande Generalsekreterare