Budget 2003: Bilagor 1-5 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2002