Tidplan för arbetet med tillsättande av ny GS Underlag till styrelsemöte 7 augusti 1997


Tidplan för arbetet med tillsättande av ny GS

15 juni
Arbetsgruppen tillsätts

19 juli
Arbetsgruppen träffas för att sammanställa kravprofil och lägga upp arbetet

26 juli
Arbetsgruppen träffar HTF och Ledningsgruppen

7 augusti
extra styrelsemöte

v33 alt v34
Annonsen publiceras

30 september
Generalsekreteraren slutar

1 oktober
Tf generalsekreterare tillträder

v38 alt v39
Ansökningstiden utgår

v 41-v43
Intervjuver

AU 16 november alt styrelsemötet 29-30 november
Beslut om GS

Ny generalsekreterare kan tillträda i början av 1998.


Styrelsen föreslås besluta
att godkänna förslag till tidplan