Rekryteringsföretag Underlag till styrelsemöte 7 augusti 1997


Val av rekryteringsfirma

Vi har fått offert från följande rekryteringsfirmor:

- Jobbcenter

- Fairchild

- Dufwa ledarskap

Jag har idag ringt de bägge förstnämnda; på Dufwa är man på semester, men jag kanske får tag på dem till på torsdag.

Jobbcenter

Offerten lyder på 40 kSEK + moms. Ur detta kan vi plocka vad vi vill; kontaktpersonen är helt flexibel och anpassar sig efter våra krav. Maxbekoppet är alltid ovan nämnda summa. Vi får för detta:

Utformning av kravprofil: 5 kSEK (kan bli mindre i den mån vi själva gör detta)

Formulering och utplacering av annons: 10 kSEK (kan bli mindre beroende på vad vi gör själva)

Annonssvar och administration: 15 kSEK (oberoende av antalet sökande; detta verkar generöst!)

Urval av ett antal kandidater: 5 KSEK

Intervjuer: 3 kSEK per kandidat. (Vet någon vad Thomassystemet är vid en intervju?)

Referenser: Har rekryterat 4 personer till MR-fonden Anita + 3 biståndshandläggare).


Fairchild

Offerten lyder på 75 kSEK + moms.

För detta presenterar man 3 - 5 lämpliga kandidater som vi kan välja mellan. Ingen annonsering är tänkt. På det viset är vi befriade från trivialiteter. Frågan är om de har kontakter inom det område där vi verkar. Jag är inte helt övertygad.

Ola Rönngårdh ringde senare upp mig och sa att de inte var främmande att jobba på det sätt vi föreslagit, men att man inte ville figurera i annonsen på det som Mercuri urval brukar.

Det visade sig att Ola Rönngårdh hjälpt Studsvik tidigare. Trevlig men dyr är omdömet.


Dufwa ledarskap

Kravprofil: 7.2 kSEK

Annonstext, layout: 7.2 kSEK

Besvarande av frågor på annonsen: 3.6 kSEK

Administration och utvärdering av 50 ansökningar: 12.6 kSEK

Intervjuer av 8 kandidater: 28.8 kSEK

Summa: 59.4 kSEK + moms

Fördjupad personbedömning: 16 kSEK per kandidat.

Ingen kostnad för referenstagning och avrapportering.

Referens: De har rekryterat Hans Hagwall.


Min kommentar

Jobbcenter är billigast. Kontaktpersonen tryckte på att 40 kSEK är taket, trots mitt påpekande att vi vill ha ett tiotal intervjuer. Detta företag verkar ytterst flexibelt.

Fairchild vill egentligen inte jobba som vi vill. De är också dyrast. De har ingen referens på vårt område.

Dufwa är dyrare; de har garderat sig för alla extrakostnader. De är dock de enda som erbjuder fördjupade personlighetstest. Frågan är: behöver vi det?


Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta
att välja Jobbcenter