Annons Underlag till styrelsemöte 7 augusti 1997


Amnesty International bildades 1961, en organisation med över en miljon medlemmar över hela världen. Amnesty International arbetar för Mänskliga Rättigheter och kräver - frigivning av samvetsfångar, - snara och korrekta rättegångar för politiska fångar,, - ett slut på politiska mord och "försvinnande" samt ett totalt avskaffande av tortyr och dödsstraff.
Svenska sektionen är en ideell organisation med ca 70.000 medlemmar och en årlig omsättning på 40 MSEK. Inom Amnesty International arbetar en ovärderlig mängd människor aktivt i distrikt och samordnings- , special- och arbetsgrupper.
Arbetet vid sektionens sekretariat i Stockholm upprätthålls av 36 anställda och över 70 frivilliga. Sekretariatet arbete idag är organiserat i en operativ programavdelning, adminstrativ avdelning samt generalsekreterarens stab.

Då Anita Klum efter 11 framgångsrika år som generalsekreterare för Svenska sektionens av Amnesty International har gått vidare mot nya utmaningar söker vi en ny

Generalsekreterare till Svenska sektionen av
Amnesty International

Generalsekreterarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara såväl chef för sekretariatet som dess ansikte utåt. Det är viktigt att du som söker har dokumenterad erfarenhet från chefskap med förmåga att leda, utveckla och entusiasmera. Du måste vara flexibel och lyhörd samt vara beredd att arbeta under stor arbetsbelastning vissa perioder under året. Att kunna uppträda naturligt, sakligt och förtroendeingivande i alla förekommande sammanhang är väldigt viktigt.
Kunskaper om och intresse för internationella relationer och mänskliga rättigheter är en nödvändighet. Vi utgår ifrån att du ha akademisk examen eller motsvarande. Har erfarenhet från arbete i ideell organisation. Du skall ha goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Ytterligare språk såsom spanska eller franska är en merit. Vi kräver att du känner ett stort engagemang för det som Amnesty International arbetar för.

Anställning som generalsekreterare kontrakteras under en första period på fem år med möjlighet till förlängning.

Denna rekrytering sköts av Jobbcenter.
Ansökan med löneanspråk samt referenser skall vara Jobbcenter tillhanda senast den 15/9.
Adress, tel nr mm

Vill du veta mer om detta spännande arbete är du välkommen att kontakta, Charlotta Nordenberg, sektionens ordförande 019- 303132, Hans Hagvall, Adminstrativ chef, 08- 729 02 00 eller namn rekrytför., rekryt f. tel. .
Facklig representant HTF, Anki Wetterhall 08- 729 02 00.


Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta
att godkänna utkastet till annonsen
att arbetsgruppen får i uppdrag att tillsammans med rekryteringsföretaget fastställa den slutliga annonstexten
att annonsen sätts in i följande tidningar Dagens Nyheter 56.472 kr exkl moms ( 70.590 kr inkl moms), Tidningen Chef 10.800 kr inkl moms , Lediga Uppdrag och Amnesty Press.