DAGORDNING/UNDERLAG STYRELSENS EXTRA MÖTE 7 AUG 1997 Dagordning för möte 7 augusti 1997


Dagordning extra Styrelsemöte torsdagen den 7 aug 1997
Telefonsammanträde

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Rapport från arbetsgruppen
- se minnesanteckningar (endast distribuerats till förtroendevalda styrelseledamöter)
- tf GS
4. Beslut om fortsatta arbetet med rekrytering av ny GS
- Kravprofil [Generalsekreterare - förslag till kompetensprofil för den nya generalsekreteraren]
- Rekryteringsföretag [Rekryteringsföretag]
- Annons [Annons]
- Tidplan [Tidplan för arbetet med tillsättande av ny GS]
5. Övriga frågor