Generalsekreterare - förslag till kompetensprofil för den nya generalsekreteraren Underlag till styrelsemöte 7 augusti 1997


Ang Generalsekreterare - förslag till kompetensprofil för den nya generalsekreteraren

Yrkesmässig erfarenhet

- Dokumenterat chefsskap: förmåga att entusiasmera och delegera och inte gräva ner sig i detaljer är ett krav.

- Kunskaper om mänskliga rättigheter krävs, däremot inte djupgående Amnestykunskap.

- Breda kontakter på MR-organisationsområdet är viktigt.

- Kunskaper om ekonomiska grundbegrepp är viktigt.

- Kunskaper om hur ideella organisationer arbetar är önskvärt

- Erfarenhet av organisationsutveckling är önskvärt.

Personliga egenskaper

- Det krävs att GS är representativ, saklig och engagerad.

- Förmåga att föra sig i de olika sammanhang GS kommer att befinna sig i krävs.

- Intellektuell kapacitet och god analysförmåga är viktigt.

- Att veta när man ska ägna sig åt målstyrning, och när det är nödvändigt att dela ut arbetsuppgifter är viktigt.

- Beslutsfähighet är viktigt, liksom konsekvens i chefsskapet.

- Att inte vara konflikträdd är viktigt.

- Stresstålighet är viktigt.

- Att ha en ödmjuk inställning till rörelsen är viktigt.

- Förmågan att kunna lyssna på andra är viktigt, så att GS blir flexibel i chefsskapet.

- GS bör vara ideolog.

Utbildning/kunskaper

- Dokumenterad erfarenhet av och utbildning i internationellt arbete är ett krav. Ämnesområdet kan vara statskunskap eller juridik parat med internationella relationer.

- Förmåga att uttrycka sig väl muntligt och skriftligt på svenska och engelska är ett krav; för engelska är kravet mycket högre än vanliga skolkunskaper.

- Kunskaper i franska eller spanska är önskvärda


Styrelsen föreslås besluta
att godkänna kompetensprofilen för den nya Generalsekreteraren