Teckningsrätt Underlag till styrelsemöte 5 maj 2013

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 19 april 2013

Innehavare av teckningsrätt

Förutsatt att årsmötet 2013 omväljer Maria Eklund till sektionens kassör, föreslår sekretariatet att teckningsrätten avseende svenska sektionen av Amnesty international beslutas enligt nedan.

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Sofia Halth
Kassör, Maria Eklund
Generalsekreterare, Lise Bergh
Avdelningschef, Elisabeth Lundgren
Avdelningschef, Mikael Willborg
Avdelningschef, Dan Grundin


att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

Sektionsordförande, Sofia Halth
Kassör, Maria Eklund
Generalsekreterare, Lise Bergh
Avdelningschef, Elisabeth Lundgren
Avdelningschef, Mikael Willborg
Avdelningschef, Dan Grundin
Sekretariatsanställd, Annica Blidegård
Sekretariatsanställd, Elisabet Dunder

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.