Dagordning/beslutsunderlag konstituerande möte 5 maj 2013 Dagordning för möte 5 maj 2013

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 19 april 2013

Förslag på dagordning för konstituerande möte med sektionens styrelse 5 maj 2013

Datum: 5 maj 2013, kl.12.00 - 12.45
Plats: Selma Lagerlöf Quality Hotel, Sunne


Förslag till dagordning

1. Mötet öppnas av sektionens ordförande

2. Val av mötesordförande

3. Val av justerare

4. Fastställande av dagordning

5. 1:a och 2:a suppleant i styrelsen


6. Val av vice ordförande i sektionen

7. Innehavare av teckningsrätt
[Teckningsrätt] [Ansvar och befogenheter för ekonomi och budget på sekretariatet]

8. Styrelsens möteskalender 2013-2014
[Styrelsens möteskalender 2013-14]

9. Faddrar till nya ledamöter

10. Mötet avslutas