Dagordning/underlag styrelsemöte 7-8 maj 1998 Dagordning för möte 1-2 maj 1998

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 7 - 8 MAJ 1998

Tid: Kl 14.00, torsdagen den 7 maj - fredagen den 8 maj kl 13.00
Plats: Carisma Hotell, Folkets Park, Dackevägen 7 i Växjö
Ordförande: Charlotta Nordenberg
Ordförandereserv: Jesper Hansén

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Torsdag 7 maj

14.00 - 14.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Fastställande av dagordningen
1.3 Protokoll från möte med styrelsens arbetsutskott den 26 april
1.4 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 7- 8 mars [Protokoll från möte med sektionens styrelse den 7-8 mars 1998 ]

14.30 - 15.30 2. RAPPORTER
2.1 Ekonomisk rapport [Kommentarer till det ekonomiska utfallet till och med mars 1998 ] [Resultatrapport för mars ]
2.2 Rapport från utskotten
2.3 Rapport från Amnestyfonden
2.4 Rapport från EU-föreningen

15.30 - 16.30 3. Inför årsmötet 1998

16.30 - 17.00 4. Decentralisering och utlokalisering [Decentralisering och utlokalisering]

17.00 - 17.30 5. Reserverna och Humanfonden [Reserverna och Humanfonden]

19.00 GEMENSAM MIDDAG

Fredag den 8 maj

09.00 - 09.30 6. Rapport från sekretariatet

09.30 - 10.15 7. IT-utredningen [IT-utredningen ]

10.15 - 10.45 8. Radiohjälpens höstinsamling och begränsningar i eget insamlingsarbete [Radiohjälpens höstinsamling och begränsningar i eget insamlingsarbete]

10.45 - 11.30 9. Övriga frågor
-Gruppernas sjunkande antal [Gruppernas sjunkande antal]


11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 14.00 10. Inför årsmötet 1998
-Möte med ordförande i plenum    Med vänliga hälsningar


    Charlotta Nordenberg Ann-Marie Orler