Dagordning för möte 9 maj 2021

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING FÖR KONSTITUERANDE MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL DEN 9 MAJ 2021

 

Tid: Söndag kl 19.15-20.00

Plats: Digitalt via Zoom 

Ordförande: Parul Sharma

Justerare: 

 

1. MÖTET ÖPPNAS AV SEKTIONENS ORDFÖRANDE

 

2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

 

3. VAL AV JUSTERARE 

 

4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

5. 1:A OCH 2:A SUPPLEANT I STYRELSEN

 

6. VAL AV VICE ORDFÖRANDE I SEKTIONEN

 

7. INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTT

 

8. STYRELSENS MÖTESKALENDER 2021/2022

 

9. VAL AV JUSTERARE UNDER ÅRET

 

10. VAL AV UTSKOTT

 

11. FADDRAR TILL NYA LEDAMÖTER

 

12. JÄVSDEKLARATION

 

13. MÖTET AVSLUTAS