Punkt: 8. Styrelsens möteskalender 2021/2022 Underlag till styrelsemöte 9 maj 2021

Till: Styrelsen 

Från: Sekretariatet

Datum: 2021-04-23

Punkt: 8. Styrelsens möteskalender 2021/2022

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Förslag på datum för styrelsens möten 2021/2022

 

  • JUNI 2021

Fredag 11 juni: kl 13.00-17.00 (Introduktion nya styrelseledamöter, valfritt deltagande från andra) 

Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11 

 

Lördag/söndag 12-13 juni, heldagar (Gemensam caterad middag lördag kväll) 

Plats: Sekretariatet

Utskick: 28 maj

 

  • JULI 2021

Fredag 2 juli kl 16.00-17.00 (Eventuellt Styrelsemöte inför GA-mötet)

Plats: Digitalt

Utskick: senast 1 juli kl 12.00 

 

  • SEPTEMBER 2021

Måndag 20 september, kl 16.00-ca 20.00

Plats: Digitalt

Utskick: 6 september

 

  • OKTOBER 2021

Söndag 24 oktober, heldag

Plats: Sekretariatet

Utskick: 8 oktober

 

  • DECEMBER 2021

Torsdag 9 december kl 16.00-ca 20.00

Plats: digitalt

Utskick: 25 november

 

  • FEBRUARI 2022

Söndag 6 februari kl 09.00-ca 15.00

Plats: digitalt

Utskick: 21 januari

 

  • MARS 2022

Söndag 13 mars, heldag

Plats: Sekretariatet

Utskick: 25 februari

 

  • MAJ 2022

Torsdag 5 maj 13.00-20.00 (Om vi har ett fysiskt årsmöte, annars kan tidpunkt för detta möte komma att ändras.)

Plats: Digitalt

Utskick: 22 april

 

ÅRSMÖTE (Om vi har ett fysiskt årsmöte, annars kan dagarna komma att ändras.)

Lördag/söndag 7-8 maj

Plats: Ej bestämt

 

Konstituerande styrelsemöte (Om vi har ett fysiskt årsmöte, annars kan tidpunkt för detta möte komma att ändras.)

Söndag 8 maj, efter avslutat årsmöte, ca 1 h. 

Plats: samma plats som årsmötet 

Utskick: 22 april