Punkt: 9. Val av justerare under året Underlag till styrelsemöte 9 maj 2021

Till: Styrelsen 

Från: Sekretariatet

Datum: 2021-04-23

Punkt: 9. Val av justerare under året 

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Val till justerare för styrelseprotokollen förda vid styrelsens möten 

 

Styrelsen föreslås besluta 

 

att välja justerare för styrelseåret 2021/2022 enligt följande:

 

  • styrelsens möte i juni 2021: Anna TIbblin

  • styrelsens möte i september 2021: Mehjar Azzouz

  • styrelsens möte i oktober 2021: Ulrika Westerlund

  • styrelsens möte i december 2021: Ihsan Kellecioglu

  • styrelsens möte i februari 2022: Noor Amer Younnus 

  • styrelsens möte i mars 2022: Michael Falk

  • styrelsens möte i maj 2022: Tuija Geelnard