Styrelsemöte december 2016

Under Amnestyfondens styrelsemöte den 6 december presenterades fondens nya handläggare Teresia Carlgren. Hon är utbildad MR-jurist och har gedigen erfarenhet av att arbeta med MR-frågor och bistånd.

 

Under styrelsemötet protokollfördes 18 ansökningar om bistånd, varav 15 individfall som rörde en eller flera MR-försvarare som är i behov av rättshjälp, medicinsk vård/rehabilitering eller för att täcka basbehov för individer som tvingats på flykt. Organisationsstöden rör bidrag till kapacitetstärkande insatser och för att kunna driva rättsprocesser gällande komplicerade rättsfall.  

 

Under 2016 har antalet individfall ökat jämfört med tidigare år och det speglas i den ekonomiska rapporten där prognosen vid styrelsemötet visar ett ekonomiskt underskott på drygt 750 000 kronor. Detta beror på att individstöd oftast är mindre, men samtidigt ovärderliga summor till människorättsförsvarare i länder som Sudan, Syrien och Afghanistan där den typen av ekonomiskt bidrag sällan kan ges av vanliga biståndsaktörer.

 

Amnestyfonden har också arbetat vidare med att förhandla fram ett nytt samverkansavtal med den svenska Amnestysektionen som syftar till att stärka samverkan mellan fonden och sektionen samt fördelning av insamlingsintäkter och dess omkostnader.

 

Fonden kommer också inom kort att publicera en ny folder som ska presentera Amnestyfondens arbete och dess nu 50-åriga historia inom den svenska sektionen.

 

Frida Larsson