Samarbetsavtal mellan svenska sektionen av Amnesty International och Stiftelsen svenska Amnestyfonden

Amnestyfonden och den svenska sektionen har i många år arbetat för ett mer integrerat samarbete

och på årsmötet i maj 2018 skrevs ett samarbetsavtal under. Samarbetsavtalet trädde i kraft 1 januari 2019.

 

 Sida 1

Sida 2

Sida 3

 

Sida 4

 

Sid 5