Dagordning för möte 20 juni 2018

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 20 JUNI 2018

Tid:  Onsdag 20 juni kl 18.00-20.00

Plats: Videokonferensmöte

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Ulrika Westerlund

 

 

1. MÖTET ÖPPNAS

 

2. GENOMGÅNG AV TEKNIK/FUNKTIONALITETER FÖR VIDEOKONFERENSMÖTET

 

3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

4. MÅLSÄTTNINGAR INFÖR GA

- 1.01: International Board Emergency Motion: Extension of the current strategic goals period from 2016-2019 to 2016-2020

- 2.01: INTERNATIONAL BOARD: UPDATE OF AMNESTY’S POLICY ON ABORTION  

- 2.02: INTERNATIONAL BOARD: DEVELOPING A POLICY ON DRUG CONTROL AND HUMAN RIGHTS  

- 3.01 INTERNATIONAL BOARD: TERMS OF REFERENCE FOR THE INTERNATIONAL NOMINATIONS COMMITTEE

- 3.02 INTERNATIONAL BOARD: PROCEDURES OF THE MEMBERSHIP REVIEW COMMITTEE AND BOARD PROCEDURES FOR IMPLEMENTING ARTICLE 34 OF THE AMNESTY INTERNATIONAL STATUTE

- 3.03: INTERNATIONAL BOARD: AMEDMENTS TO ORG 50 7296 2017: GLOBAL GOVERNANCE REGULATION

- 3.04: AI CANADA (ENGLISH): PREFERENTIAL VOTING MODEL

- 2017 ICM Decision 7 - Role of Sections Proposal of Sections

- Draft Strategy on Climate Change

- “Us versus them” / The Future of Human Rights: How Amnesty’s Strategic Goals can respond to the challenge of politics of demonization and prepare for the decades to come

 

5. STRUKTUR FÖR ÅTERRAPPORTERING FRÅN GA

 

6. EVENTUELLA FRÅGOR TILL DEN INTERNATIONELLA STYRELSEN

 

7. ÖVRIGA FRÅGOR

  

8. MÖTET AVSLUTAS