Möteskalender för styrelsen 2010-2011 Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 9 maj 2010

MÖTESKALENDER FÖR STYRELSEÅRET 2010-2011

2010

9 maj - Konstituerande möte

11-13 juni - Styrelsemöte, inkl utbildningsdag på sekretariatet 11 juni

25-26 september - Styrelsemöte, DO-möte, Budgetmöte

6-7 november - Styrelsemöte (en dag), Aktivistseminarium

11 december - Styrelsemöte (beslut om budget)
12 december - Utbildningsdag styrelsen

2011

5-6 februari - Styrelsemöte

19-20 mars - Styrelsemöte (årsredovisning, motioner och förslag till årsmötet)

5-6 maj - Styrelsemöte

6-8 maj - Årsmöte