Dagordning/Beslutsunderlag konstituerande möte 9 maj 2010 Dagordning för möte 1-2 maj 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 30 april 2010

Konstituerande möte med sektionens styrelse 9 maj 2010

Datum: Söndag 9 maj 2010
Plats: Fryshuset, Stockholm

Förslag till dagordning

1. Mötet öppnas av sektionens ordförande

2. Val av mötesordförande

3. Val av justerare

4. Fastställande av dagordning

5. Val av vice ordförande i sektionen

6. 1:a och 2:a suppleant i styrelsen

7. Innehavare av teckningsrätt [Innehavare av teckningsrätt]

8. Styrelsens möteskalender 2010-2011 [Möteskalender för styrelsen 2010-2011]

9. Mötet avslutas