Förslag till möteskalender för sektionsstyrelsen 2008/2009 Underlag till styrelsemöte 1-2 april 2008

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 2 april 2008

Förslag till möteskalender för sektionsstyrelsen 2008/2009

Inledning

I förslaget till möteskalender nedan har endast de olika mötenas huvudteman angetts utifrån sektionens budget- och planeringsprocess. Till detta ska läggas ICM-förberedelserna inför 2009 där den kommande internationella handlingsplanen (ISP 2010-2016) utgör en viktig del.

Möteskalender 2008/2009

2008

13-15 juni Styrelsemöte
- styrelsens roll och uppgifter
- rambeslut om budget 2009
- tertialrapport 1: etappmål och ekonomi

Beslutsunderlag senast 31 maj, övriga underlag senast 6 juni

13-14 september Styrelsemöte
- planering och uppdrag

Beslutsunderlag senast 29 augusti, övriga underlag senast 5 september

18-19 oktober Aktivistseminarium

25-26 oktober Styrelsemöte
- sekretariatets förslag till verksamhet och budget 2009
- tertialrapport 2: etappmål och ekonomi
- möte med distriktsombuden
- budgetmöte

Beslutsunderlag senast 10 oktober, övriga underlag senast 17 oktober

6 december Styrelsemöte
- beslut om budget 2009
- inför årsmötet 2009

Beslutsunderlag senast 21 november, övriga underlag senast 28 november

2009

24-25 januari Styrelsemöte
- "visionsmöte"

Beslutsunderlag senast 9 januari, övriga underlag senast 16 januari

7-8 mars Styrelsemöte
- årsredovisning och verksamhetsberättelse 2008
- tertialrapport 3: etappmål
- motioner och förslag till årsmötet 2009

Beslutsunderlag senast 20 februari, övriga underlag senast 27 februari

24 april Styrelsemöte
- årsmötet 2009

Beslutsunderlag senast 10 april, övriga underlag senast 17 april

25-26 april Årsmöte


Förslag till beslut

att tillsvidare anta förslaget till möteskalender 2007/2008