Konstituerande möte med sektionens styrelse den 20 april 2008 Dagordning för möte 1-2 april 2008KONSTITUERANDE MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 20 APRIL 2008

Datum: Söndag 20 april
Plats: Växthuset, Viktor Larssons plats, Västerås
Ordförande: Sektionens ordförande

Förslag till dagordning

1. Mötet öppnas

2. Genomgång av styrelsens rutiner

3. Val av mötesordförande

4. Val av justerare

5. Fastställande av dagordning

6. Val av vice ordförande i sektionen

7. Suppleanter i styrelsen

8. Faddersystem

9. Innehavare av teckningsrätt

10. Nästa styrelsemöte
- val av vice mötesordförande
- förslag till möteskalender för styrelseåret 2008/2009 [Förslag till möteskalender för sektionsstyrelsen 2008/2009]

11. Mötet avslutas