Kallelse till möte med sektionens styrelse den 30-31 januari 1993 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1992


SW-ORG 71/01/93
KALLELSE TILL MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 30 31 JANUARI 1993

Tid: Lördagen den 30 januari kl 09.00 - 17.00
Söndagen den 31 januari kl 09.00 - 17.00

Plats: Sekretariatet, Gyllenstiernsgatan 18

Ordförande: Rose-Marie Asker, Eva Malmstedt


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 30 januari:

09.00 - 09.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare
1.2 Fastställande av dagordningen
1.3 Val av ordförande reserv för nästa möte
1.4 Val av rapportör till AmnestyDebatt
1.5 Protokoll från styrelsens möte den12-13 december
1.6 Protokoll från arbetsutskottets möte den 16 januari

09.30 - 10.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet
2.2 Rapport från styrelsens utskott och grupper

  10.30 - 12.00 3. EKONOMI
  3.1 Ekonomiskt utfall t o m december 1992
  3.2 Budget 1993

  12.00 - 13.00 LUNCH

  13.00 14.30 4. ARBETET INOM MANDATKOMMITTÉN

  14.30 - 16.3 0 5. AMNESTYPRESS
  16.30-17.00 6. HANDLINGSPROGRAMTION MASS-MEDIEARBETE

  Söndag 31 januari:

  09.00 - 09.30 7. ARBETSGIVAREFRÅGOR

  09.30 - 10.00 8. AMNESTYFONDEN
  8.1 Information från Amnestyfonden

  10.00 - 12.00 9. RELIEF POLICY

  12.00 - 13.00 LUNCH

  13.00 - 15.00 10. SYSTEC

  15.00 - 16.00 11. ÅRSMÖTET 1993
  11.1 Styrelsens förslag till årsmötet
  11.2 Övriga årsmötesförberedelser

  16.00 - 17.00 12. ÖVRIGA FRÅGOR

  Med vänliga hälsningar
  Magnus Breidne Anita Klum