Punkt: 6. Innehavare av teckningsrätt Underlag till styrelsemöte 3 oktober - 3 september 2020

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2020-09-23
Punkt: 6. Innehavare av teckningsrätt

BESLUTSUNDERLAG

 

Bakgrund

Den 3 oktober 2020 tillträdde xx xx som ny ordförande för Amnesty Sverige. Därav föreslås följande förändringar i teckningsrätten. 

 

Styrelsen föreslås besluta 

 

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, (fylls i på konstituerande mötet)

Kassör, Mårten Rosander 

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Anna Johansson

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Lena Arvidson

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

 

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:

Sektionsordförande, Amanda Jackson

Kassör, Mårten Rosander 

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Anna Johansson

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Lena Arvidson

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

Sekretariatsanställd, Ulrika Westin

Sekretariatsanställd, Lorena Cures

 

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;

 

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna;

 

att beslutet förklaras gälla från och med 2020-10-03;


att förklara beslutet omedelbart justerat.