Dagordning för möte 3 oktober - 3 september 2020

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING FÖR KONSTITUERANDE MÖTE MED STYRELSEN FÖR SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL DEN 3 OKTOBER 2020

 

Tid: Lördag kl 15.00-16.00

Plats: Digitalt via Zoom 

Ordförande: Väljs på årsmötet 3 oktober

Justerare: Clara Gustafsson

 

1. MÖTET ÖPPNAS AV SEKTIONENS ORDFÖRANDE

 

2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

 

3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

4. 1:A OCH 2:A SUPPLEANT I STYRELSEN

 

5. VAL AV VICE ORDFÖRANDE I SEKTIONEN

 

6. INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTT

 

7. STYRELSENS MÖTESKALENDER

 

8. FADDRAR TILL NYA LEDAMÖTER

 

9. JÄVSDEKLARATION

 

 

9. MÖTET AVSLUTAS