Dagordning för möte 26 mars 2020

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR EXTRAINSATT STYRELSEMÖTE 26 MARS 2020

Tid: kl 12.00-13.00

Plats: Videokonferens

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Linn Malmborg/Lars Gäfvert

 

1. MÖTET ÖPPNAS

2. FÖRSLAG OM ATT SKJUTA FRAM ÅRSMÖTET 2020 

3. MÖTET AVSLUTAS