Dagordning för möte 1 oktober - 31 december 2019

BESLUT SOM PROTOKOLLFÖRTS

 

  • Beslut per capsulam gällande dokumentet “Styrelsens arbetsordning” och dokumentet “Roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och generalsekreterare”