Dagordning för möte 22 oktober 2022

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 22 OKTOBER 2022

 

Tid: Lördag kl 09.00-17.00

Plats: Sekretariatet

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: Tanja Yliniva

 

 

LÖRDAG 22 OKTOBER 

 

1. WORKSHOP STYRELSENS ROLL I JÄMLIKHETSARBETET 09.00-10.30

Medverkande: Armina Etminan 

 

Paus 10.30-10.40

 

2. ARBETSGIVARFRÅGOR 10.40-11.00

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter, protokollförs ej]

Föredragande: Anna Johansson

 

3. PRESENTATION INLEDANDE DRAGNING 11.00-11.20

IT med fokus på IT-säkerhet

Medverkande: Khalid Rashid 

 

4. INLEDNING AV MÖTET 11.20-11.30 

4.1 Fastställande av dagordningen

4.2 Protokoll från styrelsens möte 24 september 2022

4.3 Uppföljning av öppna beslut

Föredragande: Anna Johansson

 

5. RAPPORTER 11.30-14.30 

5.1 Generalsekreterarens rapport 

Föredragande: Anna Johansson 

5.2 Jävsdeklaration styrelsen

5.3 Rapporter från kontaktpersoner/utskott/kommittéer och personalrepresentanter 

 

Lunch 12.00-13.00 

 

5.4 T2-rapport verksamhet och ekonomi 13.30-14.30
Föredragande: Victor Åström, Sofia Fjellestad, Lena Arvidson 

 

6. STYRDOKUMENT 14.30-14.45

6.1 Revideringar i Amnesty Sveriges Verksamhetsstrategi 2022-2030

Föredragande: Anna Johansson

6.2 Uppförandekoden (information om förändring med anledning av reviderade riktlinjer för alkoholförtäring (muntligt)

Föredragande: Lina Jakobsson 

 

7. FÖRTROENDEORGAN/MEDLEMSRÖRELSEN 14.45-15.00

7.1 Samarbetet utskotten - sekretariatet

Föredragande: Lina Jakobsson

7.2 Aktuella frågor för styrelsens konsultation/förankring med medlemsrörelsen 2023 

Föredragande: Lina Jakobsson 

7.3 Tillsättande av AIK - Amnestys Internationella Kommitté

Föredragande:

7.4 Förtroendeorganens ev. äskande om utökad budget för 2022 

Föredragande: Lina Jakobsson

 

Paus tillsammans med Ungdomsrådet 15.00-15.30

 

8. LOKAL ORGANISERING 15.30-16.30

8.1 Lokal organisering - distrikt och grupper

Föredragande: Fartun Andersson Ramnemo

8.2 Organisatorisk modell för hur kandidater till valberedningen ska utses 

Föredragande: Lina Jakobsson 

 

9. ÅRSMÖTET 2023 16.30-16.45

9.1 Förslag från styrelsen till årsmötet 

Föredragande: 

9.2 Förslag till årsmötesordförande 

Föredragande: Lina Jakobsson 

 

10. GA-MÖTET 2023 16.45-16.55

10.1 Brev till PrepCom angående planerna på fysiskt GA-möte 2022

Föredragande: Planeringsutskottet

 

11. ÖVRIGA FRÅGOR 16.55-17.00

 

12. MÖTET AVSLUTAS 17.00